Hoitajille lisää liksaa!

Mielipidekirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa (28.9.2022)

Hoitoala on syvässä kriisissä. Samalla kun Suomen vanheneva väestö tarvitsee yhä enemmän hoitoalan ammattilaisia, on suuri työ saada edes nykyiset työntekijät pysymään alalla.

Viimeiset vuodet hoitajilla ovat olleet poikkeuksellisen raskaat. Koronakriisi on ollut todella kova koettelemus ja hoitajat ovat joutuneet venymään monella tapaa. Työtunteja on kertynyt ja palautuminen työn rasittavuudesta on ollut vajavaista.

Koronapandemian alussa hoitajat joutuivat tekemään töitä henkensä uhalla, koska suojavarusteet olivat puutteelliset eikä niitä ollut tarpeeksi ja rokotetta vasta kehitettiin. Myös tietämättömyys koronan vaarallisuudesta terveydelle ja leviämisnopeudesta oli mysteeri pandemian alkuvaiheessa. Mutta hoitajat venyivät ja tekivät työtä lähes vuorotta sekä kohtasivat työssään koronan silmästä silmään. Samaan aikaan moni toimistotyöntekijä pääsi koronaa pakoon kotiinsa etätöihin.

Viime vuosina hoitajat ovat joutuneet mukautumaan erilaisiin vaatimuksiin. Ensin oletettiin, että hoitajat jatkavat mukisematta työtään ilman rokotetta, kun sitä vasta kehitettiin. Sitten tilanne muuttui päälaelleen rokotteen valmistuttua, ja hoitajat eivät voineet enää jatkaa työtään ilman rokotetta. Valinnanvapautta rokotteen ottamiselle ei käytännössä annettu, sillä rokottamatonta saattaa uhata palkanmaksun lopettaminen.

Välillä hoitajia on kehotettu kouluttautumaan parempipalkkaisille aloille, jos toivovat lisää rahaa. Mutta enää ei edes ammatinvaihto välttämättä tuo helpotusta tilanteeseen. Eduskunnan säätämä pakkotyölaki voi määrätä ammatinvaihtajan väkisin töihin irtisanoutumisesta huolimatta.

Tiedetään, että hoitajien työpanos on koko yhteiskunnalle erittäin kriittistä ja välttämätöntä, mutta se ei näy konkreettisesti työn arvostuksena esimerkiksi palkkauksessa.

Hoitajien syvää kutsumustietoisuutta ja työlleen omistautumista on käytetty hyväksi jo pitkään. On luotettu, että hoitajat tekevät kyllä työnsä korkean työmoraalinsa mukaisesti, vaikka työoloihin ja palkkaukseen ei panostettaisi riittävällä tavalla.

Mutta nyt raja on tullut vastaan. Esimerkiksi sairaanhoitajan palkka on Suomessa Pohjoismaiden alhaisin. Koko hoitoala tarvitsee kipeästi vetovoimaa ja kilpailukykyinen palkkaus on yksi tärkeä askel tässä työssä.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu, vara-aluevaltuutettu

Vaasa