Valtion velkaantumiseen avuksi startup-yritykset

Mielipidekirjoitukseni kirjoitettu 13.2.2023.

Suomen valtion korkomenot ovat jyrkässä nousussa. Ilmaisen rahan aika on ohi. On herätty todellisuuteen, jossa velalla on taas väliä.

Viime vuonna valtion korkomenot olivat noin 840 miljoonaa euroa. Tänä vuonna summa on kolminkertainen eli noin 2,6 miljardia euroa. Tälle vuodelle on valtion etsittävä vajaa 2 miljardia lisää rahaa pelkkiin kasvaneisiin korkokuluihin.

Julkisia palveluja on pakko leikata, koska valtion menot ovat tuloja suuremmat. Ei voida tuudittautua siihen, että talouskasvu hoitaisi velkavuoren, koska lähivuosina kasvua ei ole näköpiirissä.

Vaikka leikkauksia tehdään, on valtion kasvavia menoja silti vaikea hillitä. Väestö vanhenee ja tarvitsee entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Toisaalta syntyvyys on historiallisen alhaisella tasolla ja pienenevien ikäluokkien vuoksi työssäkäyvien veronmaksajien määrä vähenee entisestään.

Suomi tarvitsee jostakin lisää tuloja. Yksi ratkaisu on panostaa startup-yrityksiin. Startup-yritys on usein nuori yritys, joka haluaa kasvaa voimakkaasti ilman, että yrityksen kulut nousevat samassa suhteessa. Tällaisissa yrityksissä piilee suuri kasvun mahdollisuus, mikä tarkoittaa parhaimmillaan suurta määrää veroeuroja valtion kassaan.

Jotta startup-yrityksiä syntyisi Suomeen mahdollisimman paljon, pitää kyetä houkuttelemaan myös ulkomaisia osaajia. Tässä maahanmuutto itsessään ei ole ratkaisu, vaan tarvitsemme ihmisiä, joilla on yritysideoita tai erityisosaamista startup-yritysten tarpeisiin.

Ulkomaisten osaajien houkuttelussa auttaa byrokratian helpottaminen, sillä haasteet saattavat olla myös hyvin arkisia. Pankkitilin avaaminen voi viedä pitkän aikaa Suomessa. Myös perheen saaminen Suomeen saattaa kohdata turhia hankaluuksia, eikä esim. lasten koulunkäynnin aloittaminen kesken lukuvuoden onnistu aina kitkatta.

On luotava kasvuhakuisille yrityksille otolliset olosuhteet Suomeen. Ulkomaisten osaajien ja työntekijöiden arkielämää on sujuvoitettava, tutkimus- ja kehitysmenoja on nostettava ja lainsäädäntöä sekä verotusta on tarkasteltava startup-yritysten näkökulmasta.

Jos edes muutama uusi startup-yritys kykenee luomaan uuden menestystarinan Suomessa, ovat hyödyt valtiontaloudelle merkittäviä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa entiset startup-yritykset kuten Nokia, Kone, Supercell ja Wolt.

Tomi Kaunismäki (kd.)

Eduskuntavaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu

Vaasa