Vanhemmat avuksi varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan

Mielipidekirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa (26.10.2022)

Varhaiskasvatuksen työntekijäpula on ollut valtakunnallisesti jo jonkin aikaa hyvin vaikea, eikä helpotusta siinnä näköpiirissä. Pätevää henkilökuntaa ei vain löydy riittävästi avoimiin työpaikkoihin.

Myös Vaasassa on tällä hetkellä huutava pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Toisaalta taas asiakasmäärät ovat kasvaneet tehtyjen lakimuutosten myötä.

Elokuussa 2020 voimaan tulleen subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä jokainen alle kouluikäinen suomalainen lapsi on oikeutettu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, eikä oikeutta rajoita esim. lapsen vanhempien kotona oleminen työttömänä tai perhevapailla.

Lakimuutosten myötä Vaasassa varhaiskasvatukseen tulleista uusista tulokkaista merkittävä osa on ollut pieniä alle kolmivuotiaita lapsia. Merkille pantavaa on, että juuri alle kolmevuotiaat sitovat itseensä paljon työvoimaa. Laissa on olemassa tarkat kriteerit siitä, kuinka monta alle kolmivuotiasta lasta voi olla yhtä kasvattajaa kohden ryhmässä: enintään neljä. Toisaalta koko ryhmässä voi alle kolmivuotiaita lapsia yhteensä enintään 12.

Mielestäni tilanteessa, jossa työvoimapula piinaa varhaiskasvatusta, olisi järkevä pienen porkkanan avulla valjastaa avuksi lasten omia vanhempia. Vaasassa maksettiin vuosina 2007–31.7.2020 kuntalisää niille perheille, joilla oli alle kaksivuotias lapsi kotona, ja joka ei ollut kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kuntalisän voimassaolon alkuvaiheessa lisän suuruus oli 300 €/kk ja loppuvaiheessa 200 €/kk. Tuota lisää lakattiin säästösyiden perusteella kokonaan maksamasta 31.7.2020.

On vaikea nähdä, että todellista säästöä tuolla päätöksellä olisi saatu aikaan kaupungin kassaan, koska nykytilanteessa pieniä lapsia on siirtynyt kotoa varhaiskasvatukseen. Ja esimerkiksi yhden päivähoitopaikan hinta kaupungille on arvioiden mukaan vähintään luokkaa 1 000–1 500 €/kk.

Tilanteessa, jossa painimme varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan kanssa, olisi mielestäni viisasta palauttaa käyttöön kuntalisä, joka kannustaisi osaa vanhempia olosuhteiden salliessa hoitamaa alle kaksivuotiaita lapsiaan kotona. On myös muistettava, että vaikka kuntalisä palautettaisiin, voivat vanhemmat halutessaan yhä valita päiväkodin.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa